Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – opis oraz wzór dokumentu

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – opis oraz wzór dokumentuProtokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest drugim najważniejszym dokumentem dla wynajmującego, zaraz po umowie najmu. Do tego, aby używać tego rodzaju zabezpieczenia zachęca nas sama ustawa o ochronie praw lokatorów. Sporządzenie opisu stanu technicznego lokalu oraz stopnia zużycia urządzeń, które się w nim znajdują, chroni interes nie tylko właściciela nieruchomości, ale i drugiej strony umowy. Wynajmujący zyskuje pewność, że każda usterka, którą dostrzeże w dniu odbioru mieszkania, a która nie została opisana w protokole przy jego przekazywaniu, będzie podstawą do potrącenia z kaucji kwoty rekompensującej jego stratę. Najemcy zyskują zapewnienie, że w dniu rozliczenia nie zostaną im przypisane szkody, które istniały zanim jeszcze wprowadzili się do lokalu. Dlaczego zatem protokół zdawczo-odbiorczy, mimo obustronnych korzyści, jest tak rzadko używany przy wynajmie mieszkań?

Sporządzenie opisu stanu technicznego lokalu, podczas przekazania go najemcom, powinno być kwestią oczywistą dla każdego wynajmującego. Jeżeli chcesz pobrać przygotowany przez nas protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, zapraszamy do zakładki: DOKUMENTY.

Pierwsza strona dokumentu – co, kto i kiedy?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest dokumentem prostym w konstrukcji i dość intuicyjnym. Na pierwszej jego stronie powinien przede wszystkim znaleźć się adres opisywanego lokalu. Nie może oczywiście zabraknąć tam miejsc na daty przekazania i odbioru nieruchomości oraz na podpisy zdającego i odbierającego pod obiema tymi datami. W końcu zarówno przekazanie mieszkania jak i jego odbiór będą przeprowadzone na podstawie tego samego dokumentu.

Dodatkowo na pierwszej stronie przygotowanego przez nas protokołu znajdują się następujące zapisy:

– Niniejszy protokół stanowi załącznik do umowy wynajmu mieszkania z dnia ………………… , podpisanej przez …………………………………………………… jako wynajmującego oraz przez …………………………………………………… jako najemcę.

– Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera dokumentację fotograficzną sporządzoną w dniu podpisania protokołu.

– Strony potwierdzają autentyczność niniejszego dokumentu parafując każdą z jego stron.

Zdjęcia będą dodatkowym zabezpieczeniem dokumentującym stan faktyczny nieruchomości w dniu jej wydania. W końcu nawet najdokładniejszy opis słowny nie jest w stanie zastąpić fotografii. Natomiast punkt mówiący o zaparafowaniu każdej ze stron jest po prostu przypomnieniem, aby tej czynności dokonały obie strony.

Karty pomieszczeń

Po uzupełnieniu pierwszej strony protokołu przyszedł czas na karty pomieszczeń. Każda część naszego mieszkania powinna zostać opisana na oddzielnej stronie, dlatego też, w przygotowanym przeze nas wzorze, każdemu pomieszczeniu przypisana jest oddzielna karta. Widnieją w niej rubryki dotyczące tego co większość pomieszczeń z reguły posiada, czyli: drzwi, okien, ścian, sufitu i podłogi. Jeżeli te elementy są w nienagannym stanie, to zapiszmy to we właściwej rubryce protokołu. Jeżeli delikatnie mówiąc, jest się do czego przyczepić, to umieśćmy w protokole uwagi naszych nowych najemców.

Na każdej karcie znajduje się również miejsce na odnotowanie stanu umeblowania lokalu. Ważne, aby wymienić tam wszystkie poszczególne elementy wyposażenia mieszkania, które mają dla nas jakąkolwiek wartość. Tak jak w przypadku drzwi, okien, podłóg, ścian i sufitów, tak i w kwestii wyposażenia, opiszmy dokładnie jego aktualny stan w odpowiedniej rubryce. Pamiętajmy również, aby wpisywać dokładny model każdego urządzenia takiego jak pralka czy telewizor. Z meblami takimi jak stół czy fotel dużo pomogą nam zdjęcia robione podczas spisywania protokołu, które potem zostaną dołączone do niego jako załącznik.

Podczas przekazywania lokalu najemcom, uzupełniamy tylko tą kolumnę tabelki, która dotyczy stanu nieruchomości w dniu jej wydania. Pozostałe kolumny są przeznaczone do wypełnienia w momencie odbioru mieszkania podczas ustaleń dotyczących powstałych szkód.

Liczniki i klucze

Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem, który zawiera protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest tabelka zawierająca aktualny stan liczników oraz opis kluczy i pilotów, które przekazujemy nowym lokatorom. Pamiętajmy, aby uzupełnić ją przy naszych nowych najemcach, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości co do wpisanego w niej stanu żucia mediów oraz ilości przekazywanych kluczy.

Podobnie jak poprzednio, tutaj też uzupełniamy tylko pierwszą kolumnę, czyli tą dotyczącą stanu liczników z dnia wydania lokalu. Pozostałe rubryki wypełnimy podczas odbioru mieszkania od lokatorów.

Wydanie mieszkania nowym lokatorom nie polega tylko na uzupełnieniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o przekazywaniu swojego lokalu w cudze ręce, zapraszamy do artykułu: Przekazanie mieszkania najemcom – klucze to nie wszystko.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – wzór dokumentu

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, który można pobrać z naszej strony, został przygotowany z myślą, aby był jak najbardziej uniwersalny. Nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz jest nawet wskazane, aby dostosować go do swoich własnych potrzeb.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – POBIERZ WZÓR DOKUMENTU

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym tekstem. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi bądź pytania dotyczące tematu poruszanego w niniejszym artykule, prosimy o umieszczenie ich w komentarzu poniżej. Nie zapomnij również zapisać się na nasz newsletter oraz polubić fanpage na Facebook-u.

Komentarze